Juridisk Kompetens! Skatteverkets personal har låg utbildningsnivå!

Newzglobe kan idag avslöja att en stor del av personalen på Skatteverket saknar eftergymnasial utbildning. 

– Det är inget misslyckande utan det är en konsekvens av hur det ser ut, säger Kajsa Möller personaldirektör på Skatteverket.

Av Skatteverkets 9 912 tillsvidareanställda i januari 2011 finns det uppgifter om utbildningsnivå på 8 422 personer. Av dessa saknar hela 43 procent eftergymnasial utbildning.

– Många av dem går nu i pension, så de har jobbat här i många år när de nu slutar. Då kommer vi att ställa om kompetensen, säger Kajsa Möller.

Har ni en acceptabel utbildningsnivå?
– Det är en nivå som speglar den personalomsättning vi haft. I dag anställer vi mest akademiker.

Hur ser kompetensen ut hos den personal som arbetar på Skatteverket?
– Utbildningsnivå är en del, men det är inte samma sak som kompetensnivå. Vi har en bra internutbildning så man får inte sätta likhetstecken mellan utbildningsnivå och kompetensnivå.

Räcker det med enbart grundskolekompetens för att få jobb på Skatteverket?
– Idag skulle det inte göra det, vi jobbar inte på samma sätt med internutbildning som innan. Idag rekryterar vi in akademiker.

Hur ser utbildningarna ut för cheferna på Skatteverket?
– Jag kan inte svara på det. Jag har inte tittat på hur våra chefers utbildning ser ut.

Varför är utbildningskompetensen så låg på Skattverket?
– Det har att göra med att det är en myndighet som har funnits länge. Det handlar också om om att vi har låg personalomsättning, säger Kajsa Möller.

Skatteverket medger att det inte har gått att placera anställda utan utbildning direkt i tjänst, de har tvingats internutbildats först.

-De som enbart har grundskola och som arbetar inom Skatteverket har tidigare fått en internutbildning från Skatteverket, säger Kajsa Möller.

Källa : http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20110302/skatteverkets-personal-har-lag-utbildningsniva

Källa : http://www.ycdbsoya.com/juridiskkompetens

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Härmed befullmäktigas

Ombud: Mikael E. Widengren /Juridisk Kompetens

Box 7534, 103 93 Stockholm

eller den som han/hon sätter i sitt ställe att vid domstolar och andra myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan mot/avseende

(Företag) (Person)

och i samband därmed

ingå skiljeavtal, påkalla skiljeförfarande, utse skiljemän och föra talan inför skiljenämnd, ansöka om motparts försättande i konkurs och i konkursen föra min/vår talan och utöva min/vår rösträtt, ingå förlikning eller anta ackord, uppbära och kvittera mig/oss tillkommande medel och handlingar, samt även i övrigt företräda mig/oss och vidta alla åtgärder för att tillvarata min/vår rätt.

Företag / Person (Namn) (nummer)

Ort och datum: _____________________

Namnteckning: _____________________

Namnförtydligande: _____________________

Hemsida: www.ycdbsoya.com/juridiskkompetens

E-post: juridiskkompetens@ycdbsoya.com

Juridisk Kompetens är en rikstäckande ideell förening, som driver juridiska ärenden mot, Socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Företag, Inkassobolag Etc.

Juridisk Kompetens Kan genom avgöranden redan i konkreta ärenden skapa prejudikat, kan driva mål upp till Högsta domstolen & Regeringsrätten, kan anmäla ärenden till JO, kan yrka ersättning av JK, kan anmäla till Ekobrottsmyndigheten, kan kontakta media, kan anmäla advokat till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Vill motparten förlika gör vi det!

Juridisk Kompetens

Box 7534

103 93 Stockholm

Annonser

Om YCDBSOYA World

Ycdbsoya stands for (You Can Do Business Sitting On Your Ass). Ycdbsoya focuses on people who do business with other people on the Internet. A business model that I developed together with the United States-based search engine Yahoo! Mikael E. Widengren has developed Ycdbsoya.com since 2003 but until 2012, he has chosen to launch Ycdbsoya World. If you have been fortunate and have worked with Yahoo!, as was number one for many years, it is of course the goal to be number one with Ycdbsoya World. Yahoo! Is for me still number one for it is the search engine, where PEOPLE spend the most time before you move on to something else on the Internet.
Det här inlägget postades i Juridisk Kompetens och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s