YCDBSOYA erbjuder 99 % billigare PR i sökmotorerna…

YCDBSOYA The world’s leading organizer to do business on the Internet..

YCDBSOYA´s affärskoncept!Internetmontrar, Sökoptimering, Internetmarknadsföring & Internetmässor.

Utställare får välja hur många besökare de vill ha till sina Internetmontrar och betalar ”ENDAST” per besök!

Detta har spridit sig väldigt snabbt! Företag ansluter sig till våran typ utav affärsmodell. Vi behöver inte genomföra Internetmässan för att locka besökare till Internetmontrarna. Detta gör att YCDBSOYA kan arbeta med en utställare i taget. När vi har många utställare inom en bransch, så genomför vi ”även” en Internetmässa för att införskaffa ännu fler besökare som kan bli era nya kunder.

YCDBSOYA har funnit en sk. “affärsbugg” inom Internetmarknadsföring på Yahoo!, Google & Bing osv. Relaterar man detta till TV reklam, så sänder vi “nästan gratis” reklam i alla TV kanalerna i världen…Relaterar man dessutom detta till den svenska Eniro! ”Gula sidorna” så kan YCDBSOYA´s utställare köpa reklam i en bransch och få 99 branscher på köpet.

Sökmotorerna kan inte göra något åt detta. YCDBSOYA är en helt laglig verksamhet.

Det är bara YCDBSOYA´s utställare som ges möjligheten till 99 % billigare PR i sökmotorerna…

YCDBSOYA/Stockholm

YCDBSOYA/Göteborg

YCDBSOYA/Malmö

YCDBSOYA/Örebro

YCDBSOYA/Karlstad

YCDBSOYA/Sweden

http://www.ycdbsoya.com

Mikael E. Widengren

Annonser
Publicerat i Juridisk Kompetens | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Juridisk Kompetens! Skatteverkets personal har låg utbildningsnivå!

Newzglobe kan idag avslöja att en stor del av personalen på Skatteverket saknar eftergymnasial utbildning. 

– Det är inget misslyckande utan det är en konsekvens av hur det ser ut, säger Kajsa Möller personaldirektör på Skatteverket.

Av Skatteverkets 9 912 tillsvidareanställda i januari 2011 finns det uppgifter om utbildningsnivå på 8 422 personer. Av dessa saknar hela 43 procent eftergymnasial utbildning.

– Många av dem går nu i pension, så de har jobbat här i många år när de nu slutar. Då kommer vi att ställa om kompetensen, säger Kajsa Möller.

Har ni en acceptabel utbildningsnivå?
– Det är en nivå som speglar den personalomsättning vi haft. I dag anställer vi mest akademiker.

Hur ser kompetensen ut hos den personal som arbetar på Skatteverket?
– Utbildningsnivå är en del, men det är inte samma sak som kompetensnivå. Vi har en bra internutbildning så man får inte sätta likhetstecken mellan utbildningsnivå och kompetensnivå.

Räcker det med enbart grundskolekompetens för att få jobb på Skatteverket?
– Idag skulle det inte göra det, vi jobbar inte på samma sätt med internutbildning som innan. Idag rekryterar vi in akademiker.

Hur ser utbildningarna ut för cheferna på Skatteverket?
– Jag kan inte svara på det. Jag har inte tittat på hur våra chefers utbildning ser ut.

Varför är utbildningskompetensen så låg på Skattverket?
– Det har att göra med att det är en myndighet som har funnits länge. Det handlar också om om att vi har låg personalomsättning, säger Kajsa Möller.

Skatteverket medger att det inte har gått att placera anställda utan utbildning direkt i tjänst, de har tvingats internutbildats först.

-De som enbart har grundskola och som arbetar inom Skatteverket har tidigare fått en internutbildning från Skatteverket, säger Kajsa Möller.

Källa : http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20110302/skatteverkets-personal-har-lag-utbildningsniva

Källa : http://www.ycdbsoya.com/juridiskkompetens

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Härmed befullmäktigas

Ombud: Mikael E. Widengren /Juridisk Kompetens

Box 7534, 103 93 Stockholm

eller den som han/hon sätter i sitt ställe att vid domstolar och andra myndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan mot/avseende

(Företag) (Person)

och i samband därmed

ingå skiljeavtal, påkalla skiljeförfarande, utse skiljemän och föra talan inför skiljenämnd, ansöka om motparts försättande i konkurs och i konkursen föra min/vår talan och utöva min/vår rösträtt, ingå förlikning eller anta ackord, uppbära och kvittera mig/oss tillkommande medel och handlingar, samt även i övrigt företräda mig/oss och vidta alla åtgärder för att tillvarata min/vår rätt.

Företag / Person (Namn) (nummer)

Ort och datum: _____________________

Namnteckning: _____________________

Namnförtydligande: _____________________

Hemsida: www.ycdbsoya.com/juridiskkompetens

E-post: juridiskkompetens@ycdbsoya.com

Juridisk Kompetens är en rikstäckande ideell förening, som driver juridiska ärenden mot, Socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Företag, Inkassobolag Etc.

Juridisk Kompetens Kan genom avgöranden redan i konkreta ärenden skapa prejudikat, kan driva mål upp till Högsta domstolen & Regeringsrätten, kan anmäla ärenden till JO, kan yrka ersättning av JK, kan anmäla till Ekobrottsmyndigheten, kan kontakta media, kan anmäla advokat till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Vill motparten förlika gör vi det!

Juridisk Kompetens

Box 7534

103 93 Stockholm

Publicerat i Juridisk Kompetens | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar